Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

Neskelbiama**

Kauno lopšelio-darželio „ŽINGSNELIS“

darbuotojų vidutinis mėnesinis

bruto darbo užmokestis

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2017 m. IV ketv. Eur.

2018 m. I ketv. Eur.

 

Direktorius

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Logopedas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Neformalaus ugdymo (kūno kultūros) mokytojas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Neformalaus ugdymo (muzikos) pedagogas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Grupės auklėtojas

575

652

 

Vyresn. auklėtojas

666

669

 

Auklėtojas-metodininkas

720

720

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

788

788

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Sandėlininkas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Dietistas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Raštvedys

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Raštvedys-duomenų bazės tvarkytojas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Auklėtojo padėjėjas

380

421

 

Virėjas

400

437

 

Kiemsargis

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Valytojas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

200

   

Budintis

190

190

 

Patalynės prižiūrėtojas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

Pagalbinis virtuvės darbininkas

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 
 
 
 
 

 

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis - mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius GPM ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

 

**Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nt.480 (Žin.,2003, Nr. 38-1739) 18 pt.