Priėmimo sąlygos

Informacija apie eiles ir laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose šiuo metu atnaujinama, ją galėsite matyti nuo birželio mėnesio.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama suformuoti šias grupes:

 • trys lopšelio gr. vaikams gim. 2016 m.,
 • šešios darželio gr.:
 • - dvi grupės 3-4 m.(gim. 2015 m.)
 • - dvi grupės 4-5 m. (gim. 2014 m.);
 • - dvi grupės 5-6 m. (gim.2013m.)
 • dvi priešmokyklinės grupės 6-7 m. (gim. 2012 m.).


Ką turi daryti tėvai (globėjai), norintys pradėti leisti vaiką į darželį?

 • Pirmiausia – pateikti PRAŠYMĄ:

  • elektroniniu būdu;
  • bet kurios Kauno švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą;
  • Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakingam už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą asmeniui – Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei (J.Gruodžio g. 16, tel. 20 84 27).

  Prašyme nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • pageidaujama vaiko priėmimo į grupes data, kitos pageidaujamos paslaugos;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  • duomenys apie tėvus (globėjus).

  Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais vadovaujantis gali būti teikiama pirmenybė.
  Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.
  Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.
  Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi.

Kaip pasirinkti švietimo įstaigą?

Tėvai (globėjai) turi teisę parinkti vaikams bet kurią Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos. Jie gali savo vaikams parinkti ne daugiau kaip dvi įstaigas ir abi alternatyvas nurodyti prašyme.
Vienos alternatyvos keitimas prilygsta prašymo papildymui.
Abiejų alternatyvų pakeitimas prilygsta naujo prašymo pateikimui.
Prašyme nurodomų sąlygų didinimas mažina patekimo galimybę, be to siaurėja pasirinkimo iš švietimo įstaigų sąrašo galimybės.

Kokios pagrindinės eilių sudarymo nuostatos?

Priimant vaikus į grupes:
1) laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą;
2) pirmenybė teikiama:

 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 • vaikams iš rotojuojamų (perkeliamų) karių šeimos, siūlomas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
 • įvaikintas 1,5 - 6 metų amžiaus vaikas;
 • vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu;
 • vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas)
 • vaikas iš šeimos, priskiriamoms socialiai remtinų šeimų grupei
 • vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;
 • kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti avejai (nurodyti).

3) atsižvelgiama į tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą;

Pirmenybė teikiama, remiantis prie prašymo pridedamais dokumentais ir / ar jų kopijomis (arba atsiųsta jų skaitmenine versija, jeigu prašymas užpildytas elektroniniu būdu), patvirtinančiais šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes.
Grupės sudaromos mokslo metams iki kiekvienų metų birželio 1 d., nors prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti bet kuriuo metų laiku.

Kaip tėvai gaus informaciją apie vaiko priėmimą į švietimo įstaigą?

Pateikę prašymus tėvai (globėjai) gaus duomenis apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie galės patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai arba pasiteirauti atsakingų darbuotojų švietimo įstaigoje ar Savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriuje.

Kaip bus sprendžiama problema, jei vaikas nepateks į švietimo įstaigą dėl vietų stokos?

Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, siūloma kita švietimo įstaiga, kurioje yra vietų. Atsiradus laisvai vietai, vaikui teikiama pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą.

 

Vaikai į lopšelį - darželį priimami, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste.

Tėvams, kurie pildo patekimo į l/d prašymą elektroniniu būdu, reikia atsiųsti į įstaigos elektroninį paštą vaiko gimimo liudijimą ir pažymą apie vaiko gyvenamosios vietos deklaravimą Kauno mieste (kopijas).

Priėmimas į lopšelį-darželį vyks pagal patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą - čia ...

......

t158682 priedas-1

t168112 priedas-2