Mėnesio planai

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis        „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovo pavaduotoja ugdymui
 • 2019 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2019 m. sausio mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

1.

01-07

TRYS KARALIAI

Aktų salė

Darželio Bendruomenė

N. Rimkuvienė

A. Polianskaja

A. Pabarškienė

2.

01-08

ATVIRA VEIKLA KSM UGDYTINIAMS „NYKŠTUKŲ PASAKA“

KSM Apuolės 11

„Giliukų“ gr.

V. Mineikienė

R. Dunskienė

A. Pabarškienė

3.

01-08

SPORTO RENGINYS „KALĖDINĖS ESTAFETĖS 2018“

l.-d. „Rasytė“

„Bitučių“ gr.

„Gandriukų“ gr.

U. Avižienytė

4.

01-11

MINI PROJEKTAS „NUPIEŠIU LIETUVĄ“

L.-d. „Žingsnelis“

„Giliukų“ gr.

„Meškučių“ gr.

D. Marcinkevičienė

G. Vaičiulienė

R. Gustainienė

5.

01-11

AKCIJA „LIETUVA GYVA, NES LIUDIJA“

Grupėse

Darželio bendruomenė

V. Gliaudel

R. Dunskienė

V. Mineikienė

6.

01-15

IŠVYKA EDUKACIJA „ŠVARUOLIO ATMINTINĖ“

 1. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

„Drugelių“ gr.

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė

7.

01-16

IŠVYKA STEBĖJIMAS „BALTA BALTA ŽIEMA“

Šilainių parkas

„Bitučių“ gr.

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

8.

01-17

VARLYTĖS TEATRO SPEKTAKLIS „VAIVORYKŠTĖS VARTŲ BEIEŠKANT“

Aktų salė

Darželio bendruomenė

R. Noreikienė

9.

01-21

PROJEKTAS „ŠVARIOS RANKOS – SVEIKAS AŠ“

L.-d. „Žingsnelis“

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

10.

01-21

PROJEKTAS

L.-d. „Žingsnelis“

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

11.

01-21 – 03-31

PROJEKTAS „SU DRAUGU SPORTUOT SMAGU“

Sporto salė

„Voveriukų“ gr.

„Meškučių“ gr.

V. Gliaudel

R. Gustainienė

U. Avižienytė

12.

01-24

ŽIEMOS OLIMPIADA

L.-d. kiemas

Darželio ir priešmokyklinės grupės

U. Avižienytė

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

13.

01-23 13 val.

PARODOMOJI PRAKTINĖ VEIKLA

Sporto salė

Pedagogai

U. Avižienytė

14.

01-23 14 val.

METODINIS PASITARIMAS

Aktų salė

Pedagogai

R. Noreikienė

15.

01-24 13 val.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Aktų salė

Pedagogai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis  „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. gruodžio mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

     1

12-07 – 01-06

PARODA „MANO ANGELAS“

Įstaigos patalpos

Visas įstaigos bendruomenė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

     2

12-07 – 01-06

PARODA „KALĖDŲ DVASIA“

„Gandriukų“ gr. rūbinė

„Gandriukų“ gr. vaikai ir tėveliai

K. Stankevičienė

     3

12-04 16.00

ADVENTO VAKARONĖ

„Boružiukų“ gr.

„Boružiukų“ gr. vaikai ir tėveliai

E. Kraujalienė

A. Ukrinaitė

     4

12-06 13.00

ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDIS DĖL U. AVIŽIENYTĖS EKSPERTO KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMO

Įstaigos aktų salė

Atestacinė komisija

R. Noreikienė

     5

12-08 11.00

RENGINYS „FUTBOLIUKO KALĖDOS“

Futbolo akademija

8 vaikai

U. Avižienytė

R. Gustainienė

     6

12.14 14.00

IŠVYKA Į KALĖDINĮ SPEKTAKLĮ

KAUNO LĖLIŲ TEATRE

Kauno lėlių teatras

„Bitučių“ gr.

„Meškučių“ gr.

„Giliukų“ gr.

„Drugelių“ gr.

„Zuikučių“ gr.

„Gandriukų“ gr.

Grupių mokytojos ir mokytojų padėjėjos

     7

12-15 11.00

RENGINYS „LEKIAM Į KALĖDAS“

RIO arena

Turintys kvietimus

U. Avižienytė

     8

12-17 10.30

„KALĖDINĖS ESTAFETĖS“

l.-d. „Rasytė“

8 vaikai

U. Avižienytė

     9

12-18 15.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Ežiukų“ gr.

„Boružiukų“ gr.

„Pelėdžiukų“ gr.

A.Polianskaja

E. Kraujalienė

N. Rimkuvienė

A. Pabarškienė

    10

12-18 16.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Bitučių“ gr.

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

A. Pabarškienė

    11

12-18 17.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Voveriukų“ gr.

D. Marcinkevičienė

G. Vaičiulienė

A. Pabarškienė

    12

12-19 14.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Zuikučių“ gr.

V. Karbonskienė

A. Pabarškienė

    13

12-19 15.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Gandriukų“ gr.

K. Stankevičienė

A. Pabarškienė

    14

12-19 16.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Giliukų“ gr.

R. Dunskienė

V. Mineikienė

A. Pabarškienė

    15

12-19 17.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Meškučių“ gr.

V. Gliaudel

R. Gustainienė

A. Pabarškienė

    16

12-19 18.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Drugelių“ gr.

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė

A. Pabarškienė

    17

12-20 16.30

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

A. Pabarškienė

    18

12-20 13.00

METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

Įstaigos aktų salė

Įstaigos metodinės tarybos nariai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. lapkričio mėn.

Nr.

Data ir laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

    1

2018-11-06

PYRAGŲ DIENA

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

    2

2018-11-09

ŠV. MARTYNO DIENA „ŠVIESOS DIENA“

Darželio kiemas

Visa darželio bendruomenė

U. Avižienytė

K. Stasikonienė

V. Lauciūnienė

    3

2018-11-05–2018-11-09

AKCIJA „SPORTUOJANTIS KORIDORIUS“

Darželio koridorius

Visa darželio bendruomenė

U. Avižienytė

    4

2018-11-14

„DARŽOVIŲ DISKOTEKA“

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

A. Pabarškienė

    5

2018-11-16 16.00

VAIKŲ MADOS TEATRO KONCERTAS

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

 

    6

2018-11-27 10.00

MUZIKINĖ ISTORIJA „LINKSMI SIUVĖJO DARBAI“

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

 

    7

2018-11-30

ADVENTO VAKARONĖ

Aktų salė

„Bitučių“ gr. vaikai ir tėvai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

A. Pabarškienė

    8

2018-11-

TĖVŲ SUSIRINKIMAS „VAIKŲ PASIEKIMAI“

Aktų salė

„Giliukų“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Vitkauskienė

    9

2018-11-

IŠVYKA Į SPORTO MUZIEJŲ

Sporto muziejus

„Giliukų“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Vitkauskienė

   10

Nuo 2018-11

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KSM „PAŽINKIME PASAULĮ KARTU“

KSM

„Giliukų“ gr. vaikai

„Meškučių“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Dunskienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

   11

11-23 10.00

IŠVYKA Į ZOOLOGIJOS MUZIEJŲ

Zoologijos muziejus

„Zuikučių“ gr. vaikai

E. Dobilaitė

V. Karbonskienė

   12

11-21 9.00

U. AVIŽIENYTĖS ATESTACIJA DĖL EKSPERTO KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMO

Įstaiga

U. Avižienytė

Atestacinė komisija

R. Noreikienė

   13

11-14 17.00

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Boružiukų“ gr. tėvai

E. Kraujalienė

   14

11-15 17.00

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Ežiukų“ gr. tėvai

 1. Polianskaja
   15

11-16 16.30

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Lapiukų“ gr. tėvai

E. Dulskytė

E. Dobilaitė

   16

11-27 17.30

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Gandriukų“ gr. tėvai

K. Stankevičienė

   17

12-27 10.00

IŠVYKA Į ŠILAINIŲ PARKĄ

Šilainių parkas

„Boružiukų“ gr. „Ežiukų“ gr.

„Pelėdžiukų“ gr.

E. Kraujalienė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė


STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          R. Noreikienė

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. spalio mėn.

 

Nr.

Data ir laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

     1

2018-10-05 10.30

„SKRENDA SVAJONIŲ ŠYPSENA ORANŽINIU BALIONU“ IR SUSITIKIMAS SU KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS TVARKOS VALDYBOS BENDRUOMENĖS PAREIGŪNŲ VEIKLOS SKYRIAUS VYRIAUSIĄJA TYRĖJA

Darželio kiemas

Visa darželio bendruomenė

K. Stasikonienė

V. Lauciūnienė

U. Avižienytė

     2

2018-10-11 10.00

ZOBOVOS CIRKAS

Aktų salė

 

 

     3

2018-10-12

A.ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLA

Išvyka

„Meškučių“ gr. vaikai

V. Gliaudel

R. Gustainienė

     4

2018-10-15

PROJEKTAS „KELIONĖ Į ŠVAROS IR SVEIKATOS ŠALĮ“

„Gandriukų“ gr.

„Gandriukų“ gr. vaikai

V. Gliaudel

R. Gustainienė

K. Stankevičienė

     5

2018-10-15–2018-11-12

PARODA „RUDUO MANO NAMUOSE“

Darželis

Visa darželio bendruomenė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

     6

2018-10-19 10.00

ŠVENTINĖ PRAMOGA „SVEIKUOLIŠKA MANO LĖKŠTĖ“

„Bitučių“ gr.

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, mokytojai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

     7

2018-10-22

A.ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLA

„Giliukų“ gr.

„Giliukų“ gr. vaikai

R. Dunskienė

     8

2018-10-30

IŠVYKA PO ŠILAINIŲ MIKRORAJONĄ

 

Visos lopšelio grupės

N. Rimkuvienė

A. Polianskaja

L. Tonkevičiūtė

     9

2018-10-31

BAUBUKŲ KARNAVALAS

Aktų salė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai

U. Avižienytė

   10

Visą spalio mėn.

PROJEKTAS „SPALVŲ ŠOKIS“

Darželis

„Voveriukų“ gr. vaikai ir tėvai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

   11

Visą spalio mėn.

PROJEKTAS „PATS AUNUOSI BATUKUS“

„Voveriukų“ gr.

„Voveriukų“ gr. vaikai ir tėvai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

   12

 

IŠVYKA Į ZOOLOGIJOS MUZIEJŲ

 

„Zuikučių“ gr. vaikai

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė

   13

2018-10-10

IŠVYKA Į ŠILAINIŲ DVARO PARKĄ

Šilainių mikrorajonas

„Bitučių“ gr. vaikai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

   14

2018-10-25

IŠVYKA Į T. IVANAUSKO PROGIMNAZIJĄ

T. Ivanausko progimnazija

10 vaikų iš „Giliukų“ ir „Meškučių“ gr.

U. Avižienytė

   15

2018-10-30

PEDAGOGŲ METODINIS SUSIRINKIMAS

Aktų salė

Visi pedagogai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          R. Noreikienė

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Direktorius
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“

VEIKLOS PLANAS

2018 m. rugsėjo mėn.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data ir laikas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

    1 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-05 17.00 Aktų salė „Meškučių“ gr. tėvai
„Giliukų“ gr. tėvai
  V. Gliaudel
  R. Gustainienė
  V. Mineikienė
  R. Dunskienė
    2 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-05 17.30 Aktų salė „Gandriukų“ gr. tėvai
„Bitučių“ gr. tėvai
  K. Stankevičienė
  M. Macionienė
  D. Martišiūnienė
    3 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-06 17.00 Aktų salė „Zuikučių“ gr. tėvai   E. Kraujalienė
  V. Karbonskienė
    4 Tėvų susirinkimas „Informacija tėvams apie amžiaus tarpsnį“ 2018-09-06 17.00 Aktų salė „Drugelių“ gr. tėvai   K. Stasikonienė
  V. Lauciūnienė
    5 Lopšelio grupių tėvų susirinkimas 2018-09-13 17.00 Aktų salė „Pelėdžiukų“ gr. tėvai
„Ežiukų“ gr. tėvai
„Boružiukų“ gr. tėvai
  N. Rimkuvienė
  A. Polianskaja
  L. Tonkevičiūtė
  R. Rimkutė
    6 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-13 17.15 Aktų salė „Lapiukų“ gr. tėvai
„Voveriukų“ gr. tėvai
  V. Dulskytė
  E. Dobilaitė
  G. Vaičiulienė
  D. Marcinkevičienė
    7 VGK POSĖDIS 2018-09-19 13.30 Aktų salė VGK nariai   N. Smolnikova
  R. Miliukevičienė
    8 Išvyka į trikrepšio varžybas Mero taurei laimėti 2018-09-19 Sporto muziejus 4 priešmokyklinės gr. vaikai   U. Avižienytė
    9 „RIEDA RATAI RATELIUKAI“ 2018-09-21 10.30 Darželio kiemas Visos darželio grupės   U. Avižienytė
   10 „AŠ, TĖTIS IR MAMA – KARTU SPORTUOJANTI ŠEIMA“ 2018-09-22 11.00 T. Ivanausko progimnazijos stadionas Užsiregistravusios šeimos   U. Avižienytė
   11 Spektaklis „NEPRARASK VAIVORYKŠTĖS“ 2018-09-25 9.15 Aktų salė Visos darželio grupės  
   12 Išvyka į gamtą „VAIKŠTAU PĖSČIOMIS“ 2018-09-26 11.30 Pėsčiųjų takas prie Neries „Bitučių“ gr. vaikai   D. Martišiūnienė
  M. Macionienė
   13 Popietė logopedo pagalbą gaunančių vaikų tėvams „PADĖKITE SAVO VAIKAMS“ 2018-09-26 17.00 Aktų salė Logopedo pagalbą gaunančių vaikų tėvai   R. Miliukevičienė
   14 Edukacinė programa „DUONOS KELIAS“ 2018-09-20 10.00 Grupėje „Meškučių“ gr. vaikai
„Gandriukų“ gr.  vaikai
„Giliukų“ gr. vaikai
  V. Gliaudel
  R. Gustainienė
  K. Stankevičienė
  V.  Mineikienė
  R. Dunskienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          N. SMOLNIKOVA

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos


1.


Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 


Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

Pratęstas iki 2018-05-31

2.


Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

Atkelta iš balandžio mėn.

4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

Aktų salė

05-05

8.15 val.

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

Super vaikų turnyras

„Super vaikų“ studija

2018-05-07

10.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinė gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

7.

Išvyka į „Kauno pilį“

Kauno pilis

2018-05-10

„Voveriukų““ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

8.

Renginys „Oranžinio kamuolio draugai“

L/d „Šarkelė“

2018-05-11

10.00 val.

8 priešmokyklinių gr. vaikai

U. Avižienytė

 

9.

Renginiai „Atvirų durų dienos“:

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-14 iki 2018-05-18

L/ d „Žingsnelis“ busimi bendruomenės nariai.

N. Smolnikova

A.Grigaliūnienė

 

Paroda „Linksmosios pėdutės“

Koridoriaus stendai

2018-05-14 iki 2018-05-18

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

V. Gliaudel

R. Gustainienė

 

Spektaklis „Bravo“ teatro „Baubukas“

Aktų salė

2018-05-15

9.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A.Grigaliūnienė

 

Šeimos šventė „Sportuojanti „Lapiukų“ šeimynėlė“

Aktų salė

05-15

17.30 val.

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

„Išbarstyti žodžiai IKT logopedinese pratybose“

Aktų salė

 

2018-05-16

 

Priešmokyklinio ugd. švietimo pagalbos gavėjai

R. Miliukevičienė

 

 

Išvyka į „Vilkolakio“ teatro spektaklį

 

Kovo 11-osios g-vė

 

2018-05-16

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

Paroda „Pavasaris vaiko akimis“

 

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-17

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

G. Vaičiūlienė

D. Marcinkevičienė

 

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-18

10.45 val.
„Peledžiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė
 

10.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-22

17.30 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

11.

Sporto renginys „Orientacinis“

 

Aktų salė

 

 

 

2018-05-23

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

12.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-23

16.45 val.

„Zuikučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė
 

13.

Šeimos šventė „Didis mūs šeimos žmogus“ Aktų salė

2018-05-23

17.00 val.

„Drugelių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-24

17.00 val.

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

M. Macionienė

N. Kalantienė
 

15.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų,. Funikulierius

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05-24

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
Atkelta iš balandžio mėn.

16.

Išvyka į Botanikos sodą

Kauno Botanikos sodas

2018-05-24

10.00 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

17.

Išleistuvių šventė „Giliukų“ gr.

Aktų salė

 

2018-05-25

16.00 val.

„Giliukų“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

18.

Išleistuvių šventė „Meškučių“ gr.

Aktų salė

 

 

2018-05-25

16.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

19.

 


 

         

20.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

21.

Atestacinės komisijos posėdis Metodinis kab.

2018-05-29

13.00 val.

Atestacinės komisijos nariai

A. Grigaliūnienė

R. Gustainienė

 

22.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė


2018-05-29

17.00 val.

„Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

23.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

2018-05-30

13.00 val.

L/d „Žingsnelis“ pedagogai, specialistai

A.Grigaliūnienė

 

 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. balandžio mėn.


Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos


1.


Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 


Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 


2.


Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Šventė "Riedėkit, margučiai"

Aktų salė

2018-04-03

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel


4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

 

L/d „Žingsnelis“

2018-04-09 iki 2018-06-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

LMŽ projekto II etape dalyvavimas

L/d „Kulverstukas“

2018-04-10

10.00 val.

6 vaikai

U. Avižienytė

 

7.

Edukacinė pamoka-koncertas u Kapitonu Flintu

Aktų salė , laukas

2018-04-10

10.00 val.

bendruomenė

A.Grigaliūnienė  

8.

LMŽ projekto II etapo organizavimas

L/d „Žingsnelis“

Aktų salė

2018-04-12

10.00 val.

6 Kauno m. darželiai

A.Grigaliūnienė

U. Avižienytė

 

9.

Veikla „Kalbam raiškiai, kaip tik mokam“

Aktų salė

2018-04-18 Priešmokyklinės gr. švietimo pagalba gavėjai R. Miliukevičienė  

10.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-04

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

11.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-04

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

12.

Išvyka į Tado Ivanausko progimnazijos biblioteką Kauno Tado Ivanausko progimnazijos biblioteka 2018-04 „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

13.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Teatrų dienelės darželiuose 2018“

L/d „Žingsnelis“

2018-04-20

„Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai, tėvai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

15.

Akcija „Darom-2018“

L/d „Žingsnelis“


2018-04

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A. Stoškelytė

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė

K.Stankevičienė
 

16.

Renginys „Futbolo draugas“

Sporto salė

 

2018-04-26

10..00 val.

L/D „Rasytė“, „Šakelė“, „Žingsnelis“ T. Ivanausko progimnazija,

U. Avižienytė

V. Gliaudel
 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. kovo mėn.


Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas
Pastabos


1.Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 


2.


Renginys „Taiklusis kamuolys“

Sporto salė

 

03-01

L/d „Žingsnelis“, „Rasytė“, „Šarkelė“, „Kūlverstukas“.

U. Avižienytė  

 

3.

 

Klouno vaidinimas „Visus, visus! Didelius ir mažus“

Aktų salė

03-02

Visa bendruomenė

A.Grigaliūnienė


4.

 

Pramoga „Kaziuko mugė“

L/d „Žingsnelis“

03-05

L/d „Žingsnelis“ vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D.Marcinkevičienė

L. Bačiliūnienė
 

5.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas

Sporto salė

03-08

10.00

L/d ‚Žingsnelis“ „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

6.

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis,skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Sporto salė

03-12

L/d „Žingsnelis“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai, bendruomenės nariai

U. Avižienytė

A.Grigaliūnienė

 

7.

Renginys „Paskutiniai žiemos džiaugsmai“

L/d „Žingsnelis“

03-09

L/d „Žingsnelis“ 3 lopšelio grupių

Vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė
 

8.

Mini projektas „Šaškių karalienė“

„Lapiukų“ gr.

03-12

Iki 03-23

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

9.

Kaino m. ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos pasakų konkursas L/d „Žvangutis“

03-15

„Giliukų“ gr. ugdytinis (Jonas Valančius), pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

10.

Tėvų susirinkimas

„Meškučių“ gr.

03-15 „Meškučių“ gr. tėvai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

11.

Konkursas paroda ‚Velykinis kiaušinis“

PPC „Molas“

 

03-16

„Drugelių“, „Bitučių“ gr. vaikai, pedagogai

M. Macionienė

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

12.

Edukacinė programa „Velykinis Margutis“

L/d „Žingsnelis“

03-19

„Meškučių“, „Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

V. Dulskytė
 

13.

Renginys Žemės dienos paminėjimas L/d „Žingsnelis“ 03-20 L/d „Žingsnelis“ visa bendruomenė

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

R. Miliukevičienė
 

14.

Šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2018“

L/d „Žvangutis“


03-21

10. 00 val.

„Meškučių“ gr. 2 ugdytiniai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

15.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

03-21

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

16.

Išvyka į edukacinę programą „Linksmas lagaminas

Studija „Linksmasis lagaminas“

03-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

17.

Išvyka į A. Žičkevičiaus saugos vaiko mokyklą

Kauno A. Žičkevičiaus saugaus vaiko mokykla

03-22

„Meškučių“ gr. 10 vaikų, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

18.

Respublikinė velykinių atviručių konkursas-paroda

Kauno raj. Pilionos gimnazija

 

 

03-23

„Lapiukų, „Giliukų“, „Peledžiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

N. Rimkuvienė
 

19.

Sporto renginys „Taikliausias metikas“ l/d „Šakelė“ 03-28 5-7 metų 8 vaikai

U. Avižienytė

 

20.

Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų

Lietuvos aviacijos muziejaus

03

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

21.

Šventinis rytmetis „Ilga gandrų į namus“ Aktų salė 03-26

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė

K. Stankevičienė

 

22.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

 

03-26

„Meškučių“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel
 

23.

Tėvų susirinkimas

„Giliukų“ gr.

03-27

17.30 val.

„Giliukų“ gr. tėvai, pedagogai

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 

24.

Metodinis pasitarimas Aktų salė 2018-03-28

Pedagogai, specialistai

A.Grigaliūnienė

 

25.

„Šaškių turnyras“ L/D „Želmenėlis“ 03-28

„Lapiukų“ gr. 1 vaikas, pedagogė

E. Dobilaitė

V. Dulskytė
 

26.

Sporto renginys „Šoklusis kamuolys“ L/d „Kulverstukas“ 03.3010. 00 val.

5-7 metų 8 vaikai

U. Avižienytė  

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.