Aktualijos

Kyla klausimų? Skambinkite arba užeikite. Padėsime.


***

Gerb.tėveliai,

Gegužės 14-18 dienomis Kauno ikimokyklinėse įstigose ir darželiuose-mokyklose vyks atvirų durų dienos "Darželiai kviečia". Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą.

 

     

2018-05-14 iki 2018-05-18

 

PARODA „LINKSMOSIOS PĖDUTĖS“

Stendai aplink aktų salę

2018-05-14 iki 2018-05-18

 

PARODA „PAVASARIS VAIKO AKIMIS“

 

L.-d. „Žingsnelis“

2018-05-15

9.30 val.

SPEKTAKLIS „BAUBUKAI“

 

Aktų salė

2018-05-15,

17.30 val.

ŠEIMOS ŠVENTĖ „SPORTUOJANTI „LAPIUKŲ“ ŠEIMYNĖLĖ“

 

Aktų salė

2018-05-16,

10.00 val.

ATVIRA VEIKLA „IŠBARSTYTI ŽODŽIAI“ IKT PANAUDOJIMAS LOGOPEDINĖSE PRATYBOSE

 

Aktų salė

2018-05-18

10.45 val.

 

RENGINYS„ŠEIMOS ŠVENTĖ“

 

Aktų salė

 

Kviečiame apsilankyti Administracija


 


 

*************************************

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo,

informuojame, jog savaitės valgiaraščiai skelbiami „Mūsų darželis“ informacinėje sistemoje. Tėveliai prisijungę prie sistemos gali matyti šią informaciją.

 

Direktorė

 

 

*******************************

 

Gerbiami tėveliai,

Vadovaujantis Kauno miesto administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. komplektavimas į grupes vykdomas naujoms formuojamoms grupėms pagal punktus:

1 . N u s t a t a u vietų skaičių šių Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018–2017 mokslo metais:

.................1.70. Kauno lopšelyje-darželyje „Žingsnelis“ – 205 vietos;

2. Atsižvelgdamas į grupių patalpų dydį, leidžiu padidinti 1 punkte nurodytą vietų skaičių šių Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, užtikrinant jose pakankamą individualių baldų ir kito inventoriaus kiekį:

..................2.55. Kauno lopšelyje-darželyje „Žingsnelis“ 20 vietomis.

 

***

2 proc. parama

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą lopšeliui-darželiui.

 

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 191643637

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (http://www.vmi.lt/formos/formos.asp?visas=1) arba iš mūsų svetainės formą FR0512_v2 ir atsispausdinkite ją.

  1. 1.Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. 2.Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2014), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (21 procentą) skiriate lopšeliui-darželiui.
  3. 3.Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. 4.Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją, išsiųskite paštu (adresas – Valstybinė mokesčių inspekcija, Europos pr. 105, LT – 44500, arba atneškite į lopšelio-darželio raštinę

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:

  1. 1.Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. 2.Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 02. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 2 d.

Dėkojame už paramą lopšeliui-darželiui, kurią Jūs suteikėte pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos (2014 metais pervesta 5599 Lt). Jūsų pravesti paramos pinigai bus skiriami Jūsų vaikų ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui.

*****

Gerb.tėveliai, mes pradedame naudotis informacine sistema "Mūsų darželis".

Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dėka darželio darbuotojams ir tėvams paspartinamas informacijos prieinamumas, taupomas laikas pildant ir perduodant dokumentus, darželio darbuotojai gali perduoti tėvams aktualią informaciją, susijusią su jų vaiku, taip pat atsakyti į tėvams iškilusius klausimus ir kt.

 

 

 

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI! PRIMINIMAS DĖL SVEIKATOS PATIKRINIMO

 

Vaikų sveikata turi būti patikrinta iki rugsėjo 1 dienos (forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas").

Ši forma papildyta nauju punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas", tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas.

Išduotas vaikų sveikatos pažymėjimas galioja metus. Taip pat reikia atminti, kad vaikai, pradedantys lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi pateikti nustatytos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027 1/a).


Priešmokyklinukai turi teisę į nemokamą maitinimą.

Priešmokyklinių grupių vaikai turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eurai).

Nemokamas maitinimas teikiamas toje įstaigoje, kurioje vaikas ugdomas, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl nemokamo maitinimo tėvai (globėjai) turi kreiptis į gyvenamosios vietos, kurią yra deklaravęs, seniūniją, į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistą. Jei pareiškėjas gyvenamosios vietos nėra deklaravęs, dėl nemokamo maitinimo jis turi kreiptis į seniūniją, kurioje gyvena.

Kad vaikas gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą ugdymo reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.

 

Sveikiname videokonkurso „Ką daryti, kad gyvenimas būtų gražesnis?“ laimėtojus

„Reikia pakutenti debesėlį, nupiešti gražų pasaulį ir padaryti, kad karvės skraidytų!“ – svajojo vaikai, atsakydami į klausimą „Ką daryti, kad gyvenimas būtų gražesnis?“. Daugiau nei 80 vaizdo įrašų iš 27 Lietuvos darželių ir dar daugiau atsakymų sulaukė videokonkursas su „Vivacolor“ – nekenksmingais sveikatai ir draugiškais aplinkai dažais.

Vaikai negailėjo ir patarimų, kurie yra paprasti, tačiau skubančiame pasaulyje dažnai pamirštami: mylėti mamą ir tėtį, neišnaudoti vienas kito, dažniau užeiti į svečius ir šypsotis bei šokti.

Konkurso komisijos nariams – „Nieko rimto“ vadovei Sigutė Ach, „LT Identity“ dizainerėms Ievai Ševiakovaitei ir Jolantai Rimkutei, „Tikkurila“ generaliniam direktoriui Algirdui Krupavičiui, teko išties sudėtinga užduotis. Po ilgo svarstymo pagrindinis prizas – pasirinktų darželio patalpų dažymas „Vivacolor“ dažais – atiteko šiems darželiams:

* Kauno lopšeliui-darželiui „Žingsnelis“,

* Vilniaus darželiui-mokyklai „Saulutė“;

* Kauno lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“.

Be pagrindinio prizo konkurse dalyvavusi grupė gavo tortą ir molbertą. Juk patys vaikai sakė, kad gyvenimas būtų gražesnis, reikia daugiau piešti.

Pastebėtos ir apdovanotos auklėtojos: dešimt daugiausiai balsų sulaukusių vaizdo įrašų autorėms atiteko specialiai projektui parengtos dizainerių dueto „LT Identity“ prijuostės:

* Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“;

* Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“;

* Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“;

* Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“;

* Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“;

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“;

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“;

Klaipėdos darželis-lopšelis „Sakalėlis“;

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“;

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“.

Visus videokonkurso vaizdo įrašus galite peržiūrėti čia.

Su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai.

Dėkojame visiems dalyviams! Jūs nuspalvinote šypsenomis mūsų gyvenimą!

 

*******************************************************

 

Pirmųjų dienų darželyje baimės.

Daugiau skaitome straipsnyje: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/teveliams/pirmuju-dienu-darzelyje-baimes/12567

 

 

*****************************************************************

 

Metodinės rekomendacijos vaikams ir jų tėveliams „Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai bei patarimai, kaip išvengti neigiamų pasekmių“.

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyrius išleido metodinės rekomendacijas vaikams ir jų tėveliams „Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai bei patarimai, kaip išvengti neigiamų pasekmių“. Šios vaikams ir jų tėveliams skirtos rekomendacijos parengtos siekiant atkreipti dėmesį į galimą neigiamą darbo su kompiuteriu poveikį vaikų sveikatai. Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai dirbti su kompiuteriu, kaip teisingai pritaikyti darbo vietą ir kt., gali padėti išsaugoti sveikatą ir sumažinti neigiamą darbo su kompiuteriu poveikį sveikatai.

 

Daugiau skaitykite http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/kompiuteriai.html

 

*********************************************************************

 

TĖVŲ, PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI ŠVIETIMO (LOGOPEDINĘ) PAGALBĄ, DĖMESIUI

ŠVIETIMO (LOGOPEDINĖS) PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

Tėvai Vaiko gerovės komisijai (VGK) pateikia raštišką sutikimą dėl ugdymosi sunkumų įvertinimo.

VGK, gavus raštišką tėvų sutikimą, atlieka pradinį vaiko galių ir bei ugdymosi sunkumų, specialiųjų poreikių vertinimą, teikia rekomendacijas dėl švietimo pagalbos ar specialiojo ugdymo skyrimo.

Švietimo (logopedinę) pagalbą skiria Mokyklos vadovas.

Esant vidutiniams, žymiems ir labai žymiems kalbos sutrikimams, VGK nutarimu bei tėvams sutinkant, vaikas siunčiamas į Pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl išsamaus pedagoginio-psichologinio įvertinimo bei specialiojo ugdymo skyrimo.

Įstaigos VGK skiria 2-3 logopedines pratybas per savaitę. Įstaigos VGK, atsižvelgdama į PPT tyrimo išvadas ir rekomendacijas, skiria 3-5 logopedines pratybas per savaitę.

Tėvai gali savarankiškai, be VGK siuntimo, registruotis PPT. Tuo atveju įstaigos VGK Pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo neteikia.

Įstaigos VGK konsultuoja visus įstaigą lankančių vaikų tėvus.

Informaciją parengė R.Miliukevičienė, logopedė