Mėnesio planai

 

  • TVIRTINU
  • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
  • Direktoriais pavaduotoja ugdymui
  • vaduojanti direktorių
  • A. Grigaliūnienė
  • 2017 m. d.
 
 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
VEIKLOS PLANAS
2017 m. lapkričio mėn.

 
Eil. Nr.
 

Renginio

pavadinimas

 
Vieta
 

Data ir

laikas

 

Dalyvauja

 
Atsakingas
 
Pastabos
1.

Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

Lopšelio gr.

2017-10-02 iki 2018-04-30

Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos , neformaliojo ugdymo pedagogės

R.Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

V. Dulskytė

 

2.

Akcija  „Pyragų diena“

Kauno kartų namai, Sąjungos a. 13a

11-06

11.00 val.

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

A.Grigaliųnienė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

L. Bačiūlienė

K. Žalneraitienė

 

3.

Spektaklis „Skaniai pavojinga pasaka“

VšĮ Šiaulių teatras vaikams „Birbironas“

Aktų salė

11-08

11.45 val.

L/d „Žingsnelis“ vaikai, pedagogai

A.Grigaliųnienė

 

4.

Paroda „Šeimos žibinta

 
Stendai aplink aktų salę

 11-10

11.00 val.

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė


 

 

5.

Atvira veikla „Svečiuose pas pasaka“

„Peledžiukų“ gr.

11-

Lopšelio „Peledžiukų“, „Boružiukų“, „Ežiukų“ gr

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

 

6.

Kūrybinių darbų paroda „Šeimos žibintai“

L/d „Žingsnelis“, „Rasytė“, „Šarkalė“, „Žvangutis“, „Volungėlė“, „Klumpelė“, T. Ivanausko
progimnazija, Šilainių poliklinika

11-11 iki

11-30

 

Įstaigų bendruomenės nariai

 

A.Grigaliųnienė

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė

D. Marcinkevičienė

U. Avižienytė

 

7.

Edukacinė programa „Pažintis su neregio pasauliu“ Indrė Gaskaitė (pokalbis apie patyčias, žmonių skirtumus

„Meškučių“,

„Giliukų“ gr

 

11

„Meškučių“, „Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai

A.Grigaliųnienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 

 

8.

Edukacinių veiklų savaitė „Vitaminų savaitė“

„Boružiukų“, „Ežiukų“, „Peledžiukų“ gr.
 

Lopšelio „Peledžiukų“, „Boružiukų“, „Ežiukų“ gr. vaikai, pedagogai, dietistė

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

A. Polianskaja

V. Dulskytė

R. Rimkutė

K. Žalneraitienė

 

9.

Foto paroda „Švenčių ir pramogų atgarsiai“

 
„Gandriukų“ gr.
 
11

„Gandriukų“ gr. auklėtojos, tėvai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

10.

Edukacinė programa „Mergaitė ieško pasakos“

Vaikų literatūros muziejus

Donelaičio 13

 

11-14

10.00 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, pedagogai

 

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

11.

L/d „Žingsnelis“ grupių tėvų susirinkimai, konsultacijos “Vaiko pažanga ir pasiekimai“

L/d grupės, aktų salė

11 mėn.

L/d „Žingsnelis“  pedagogai, tėvai

A.Grigaliūnienė

 

12.

Sporto renginys „Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė“

Sabonio centras

 

11-19

10.00 val.

 

4 priešmokyklinės gr. mergaitės

 

U. Avižienytė

 

 

 

 

 

13.