Mėnesio planai
 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2017 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2017 m. gegužės mėn.

 
Eil. Nr.
 

Renginio

pavadinimas

 
Vieta
 

Data ir

laikas

 

Dalyvauja

 
Atsakingas
 
Pastabos

  1.

 

Projektas „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai

 

 

 

l/d „Žingsnelis“ lopšelių grupės

 

01-06 mėn.

 

 

 

 

 

 Lopšelio gr.  vaikai, tėvai,  pedagogai

 

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

I. Kornelavičienė

V. Dulskytė

 

 

 

2.


 

Projektas „Atsikvėpkime lengviau“

 

Aktų salė

 

 

01-05 mėn.

 

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

 

R. Miliukevičienė

 

 

 

 

3.

 

Mini projektas „Pasodinsiu gėlytę mamytei“

 

Lopšelių grupės

 

03-01 iki 05-31

 

Lopšelio gr.  vaikai, tėvai,  pedagogai

 

 A. Polianskaja

 N. Rimkuvienė

 L. Tonkevičiutė

 I. Kornelavičienė

 V. Dulskytė

 

 

 

4.

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuota akcija „Angelas sargas-mano draugas“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05 mėn.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“, „Drugelių“, “Zuikučių“ gr. vaikai, , pedagogai

 

 

V. Mineikienė

R. Dunskienė

R. Gustainienė

 V. Gliaudel

 V. Karbonskienė

 K. Stasikonienė

 

 

 

5.

 

Šventinis rytmetis „Laiškas mamai“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-05

 8.15 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

 A.Grigaliūnienė

 K.Saulevičienė

 R. Miliukevičienė

 

 

 

6.

 

„Tai, ką moku geriausiai“. Pratybų-konsultacijų dienos

 

Logopedo kab., aktų salė

 

 

05-08 iki 05-19

 

 

Įstaigos  tėvai su vaikais

 

 

R. Miliukevičienė

 

 

 

 

7.

 

Išvyka į Vilniaus universiteto planitariumą -specializuotą astronomijos ir gamtos mokslų informacijos centrą

 

Vilnius, Planetariumas

 

 

05-08

 

9.00 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

 

V. Mineikienė

 

R. Dunskienė

 

 

 

 

8.

 

„Atvirų durų dienos“ renginių ciklas

 

 

L/d „Žingsnelis“

 

 

05-08 iki 05-12

 

 

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė ir besidomintis įstaigos veikla

 

N. Smolnikova

 

A. Grigaliūnienė

„Atvirų durų“ renginių turinys iškabintas atskirai

9.

 

l/d „Žingsnelis“ ikimokyklinio ugdymo programos  redagavimo darbo grupės pasitarimas

 

Metodinis kab.

 

 

05-09

 

13.00 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ darbo grupė

 

 

N. Smolnikova

 

A. Grigaliūnienė

 

 

 

 

10.

 

Grupių darbo grafikai birželio mėn.

 

 

Metodinis kab.

 

 

05-10

 

 

L/d „Žingsnelis“ pedagogai, specialistai

 

A.Grigaliūnienė

 

 

 

 

11.

 

Projektas „ Mes norime gyventi žalame pasaulyje“

 

 

L/d „Žingsnelis“

 

 

04-12

 

mėn.

 

 

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

 

N. Smolnikova

 A. Grigaliūnienė

 A. Stoškelytė

 R. Gustainienė

 G. Vaičiulienė

 U. Avižienytė

 

 

 

12.

 

Edukacinė programa apie gyvūnus

 

 

Kauno zoologijos muziejus

 

 

05-12

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

 

G. Vaičiulienė

 D. Marcinkevičienė

 

 

 

 

13.

 

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalinis festivalis

 

 

Jonavos arena

 

 

05-13

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. 6 vaikai, pedagogai

 

U. Avižienytė

 

 

 

 

14.

 

Edukacinė programa „Pizza jazz“

 

 

Kaunas „Pizza jazz“

 

 

05-16

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

V. Gliaudel

 

R. Gustainienė

 

 

 

 

15.

 

Išvyka į Kauno Marių regioninį parką

 

 

Kauno Marių regioninis parkas

 

 

05 mėn.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Bitučių“ gr. vaikai, pedagogai

 

M. Macionienė

 

N. Kalantienė

 

 

 

 

16.

 

Veikla-viktorina „Raidelės rikiuojasi“

 

 

Kauno T. Ivanausko

 

progimnazija

 

 

05-17

 

10.00 val..

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai, T. Ivanausko priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

A.Grigaliūnienė

 

V. Mineikienė

 

R. Dunskienė

 

 

 

 

17.

 

Išleistuvių šventė „Lik sveikas darželi!!!“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-18

 

17.30 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“ priešmokyklinių gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

V. Gliaudel

 

R. Gustainienė

 

 

 

 

18.

 

Išleistuvės „Giliukų TV šou“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-18

 

18.00 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

V. Mineikienė

 

R. Dunskienė

 

 

 

 

19.

 

Išvyka(Išleistuvių progą)

 

 

Ukmergės raj. Violiškių kaimas. Sodyba Duburiai“

 

 

05-20

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“ priešmokyklinių gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

V. Gliaudel

 

R. Gustainienė

 

 

 

 

20.

 

Programa su šeima VDU Kauno Botanikos sode „Jaunieji mokslininkai“

 

 

VDU Kauno Botanikos sodas

 

 

05-20

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

V. Mineikienė

 

R. Dunskienė

 

 

 

 

21.

 

Šeimos šventė „Mano šauni šeimynėlė“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-23

 

16.00

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Zuikučių“ gr. vaikai, pedagogai

 

K.Saulevičienė

 V.Karbonskienė

 N.Rimkuvienė

 

 

 

22.

 

Šeimos šventė „Vaikystės pieva“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-23

 

17.30 val.

 

L/d „Žingsnelis“ „Drugelių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

K.Saulevičienė

 K.Stasikonienė

 V. Lauciūnienė

 

 

 

 

23.

 

Šeimos šventė „Mes augame“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-24

 

16.00 val.

 

L/d „Žingsnelis“ „Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

K. Saulevičienė

 M. Macionienė

 N. Kalantienė

 

 

 

 

24.

 

Šeimos šventė „Mano dienelė“

 

Aktų salė

 

 

05-24

 

16.30 val.

 

L/d „Žingsnelis“ „Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

K. Saulevičienė

 G. Vaičiulienė

 D. Marcinkevičienė

 

 

 

25.

 

Šeimos šventė „Pabukime kartu“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-23

 

17.15 val.

 

L/d „Žingsnelis“ „Zuikučių“ gr. vaikai, pedagogai

 

K.Saulevičienė

 V.Karbonskienė

 N.Rimkuvienė

 

 

 

26.

 

Edukacinė programa „Saugus - kai  žinau“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-24

 

10.30 val.

 

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

V. Gliaudel

 R. Gustainienė

 U. Avižienytė

 

 

 

27.

 

Teatro „Bravo“ spektaklis „Spalvų pagrobimas“

 

 

Aktų salė

 

 

 

 

05-25

 

9.30 val.

 

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, tėvai, pedagogai

 

A.Grigaliūnienė

 

 

 

 

28.

 

Projekto „Tag-Regbis“ finalinis renginys

 

 

Kauno Aleksoto

 

 J. Dobkevičiaus progimnazija

 

05-30

 

10.30 val.

 

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. 5 vaikai, pedagogai

 

U. Avižienytė

 

 

 

 

29.

 

Metodinis pasitarimas

 

 

Aktų salė

 

 

 

05-31

 

13.00

 

Metodinės tarybos nariai

 

A. Grigaliūnienė

 

 

 

 

30.

 

Grupių tabeliai

 

 

 

Metodinis kab.

 

05-31

iki 12.00

 

L/d „Žingsnelis“ gr. pedagogai

 

A. Grigaliūnienė

 

 

 

 

 

 


 STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2017-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2017m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2017m.m. 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2017 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2017 m. balandis mėn.


Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos

1.

 

Projektas „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai

 

Lopšelių grupės

01-06 mėn.

Lopšelio gr. vaikai, tėvai, pedagogai

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

I.Kornelavičienė

V. Dulskytė
 
2.

Projektas „Atsikvėpkime lengviau“

Aktų salė

01-05 mėn.L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

R.Miliukevičienė

 
3.

Projektas „Mažųjų joga“

Sporto salė

01-23 iki 04-28

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
4.

Sporto renginys „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Sporto salė

03 mėn.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
5.

Renginys „Kaziuko mugė“

Aktų salė

 

03-06

10.30 val.

L/d „Žingsnelis“ vaikai, tėvai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

K. Saulevičienė
 
6.

Atestacijos komisijos posiedis

Metodinis kab.

03-07

Atestacinės komisijos nariai

A.Grigaliūnienė

 
7.

Išvyka į Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centrą l/d „Žilvitis“

Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centras l/d „Žilvitis“

03-10

10.00, 11.00 val.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 
8.

Trikrepšio festivalis. Nepriklausomybės dienai paminėti

Sporto salė

03-14

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
9.

Edukacinė išvyka

Kauno Velnių muziejus

03 mėn.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

R. Gustainienė

 

V. Gliaudel

 

 
10.

Rytmetis skirtas Tarptautinei Žemės dienai „Žemė motinėlė mus kasdien nešioję...“paminėti

Aktų salė

03-21

10.00 val.

L/d „Žingsnelis“ vaikai, tėvai, pedagogai

M. Macionienė

N. Kalantienė

K. Saulevičienė

 
11.

„Teatro dienelės vaikų darželiuose - 2017“ spektaklis „Nauji karaliaus drabužiai“

Aktų salė

 

2017-03-29

10.30

L/d „Žingsnelis“ gr. vaikai, pedagogai

A. Grigaliūnienė

K. Saulevičienė

 
12.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

03-29

13.00

Metodinės tarybos nariai

A. Grigaliūnienė

 
13.

 

Grupių tabeliai

 

Metodinis kab.

03-31

iki 12.00

L/d „Žingsnelis“ gr. pedagogai

 

A. Grigaliūnienė

 

 

STEBĖSENA

Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2017-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2017m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2017m.m.

 

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2017 m.                                  
 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
 
2017 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos

1.

 

Projektas „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai

 

Lopšelių grupės

01-06 mėn.

Lopšelio gr. vaikai, tėvai, pedagogai

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

I. Kornelavičienė

V. Dulskytė
 
2.

Projektas „Atsikvėpkime lengviau“

Aktų salė

01-05 mėn.L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

R. Miliukevičienė

 
3.

Projektas „Mažųjų joga“

Sporto salė

01-23 iki 04-28

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
4.

Sporto renginys „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Sporto salė

03 mėn.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
5.

Renginys „Kaziuko mugė“

Aktų salė

 

03-06

10.30 val.

L/d „Žingsnelis“ vaikai, tėvai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

K. Saulevičienė
 
6.

Atestacijos komisijos posiedis

Metodinis kab.

03-07

Atestacinės komisijos nariai

A.Grigaliūnienė

 
7.

Išvyka į Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centrą l/d „Žilvitis“

Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centras l/d „Žilvitis“

03-10

10.00, 11.00 val.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 
8.

Trikrepšio festivalis. Nepriklausomybės dienai paminėti

Sporto salė

03-14

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
9.

Edukacinė išvyka

Kauno Velnių muziejus

03 mėn.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai

 

R. Gustainienė

 

V. Gliaudel

 

 
10.

Rytmetis skirtas Tarptautinei Žemės dienai „Žemė motinėlė mus kasdien nešioję...“paminėti

Aktų salė

03-21

10.00 val.

L/d „Žingsnelis“ vaikai, tėvai, pedagogai

M. Macionienė

N. Kalantienė

K. Saulevičienė

 
11.

„Teatro dienelės vaikų darželiuose - 2017“ spektaklis „Nauji karaliaus drabužiai“

Aktų salė

 

2017-03-29

10.30

L/d „Žingsnelis“ gr. vaikai, pedagogai

A. Grigaliūnienė

K. Saulevičienė

 
12.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

03-29

13.00

Metodinės tarybos nariai

A. Grigaliūnienė

 
13.

 

Grupių tabeliai

 

Metodinis kab.

03-31

iki 12.00

L/d „Žingsnelis“ gr. pedagogai

 

A. Grigaliūnienė

 

 

STEBĖSENA

Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse                                                                                                                                                                              A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2017-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2017m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2017m.m.

 

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2017 m.                                  
 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
 
2017 m. vasario mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos

1.

Projektas „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“

Lopšelių grupės

02

mėn.

Lopšelio gr. pedagogai, vaikai, tėvai

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė

I. Kornelavičienė

V. Dulskytė
 
2.

Projektas „Žiemos olimpiada“

L/d „Žingsnelis“ lauko teritorija

02

mėn.


L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Zuikučių“, „Drugelių“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

 
3.

Projektas „Mažųjų joga“

Sporto salė

02

mėn.

L/d „Žingsnelis“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

 
4.

Atvira veikla „Drauge smagu“

T. Ivanausko progimnazija

02-15

10.00 val.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ priešmokyklinės gr.vaikai, pedagogai

A.Grigaliūnienė

 
5.

Vasario 16-osios improvizuota veikla „Gedimino sapnas“

Aktų salė

02-15

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė

K. Saulevičienė

V. Mineikienė

R. Dunskienė
 
6.

Projektas „Aš saugus, kai žinau“

„Meškučių“ gr.

01-02 mėn.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių““ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 
7.

Kovo mėn. darbo grafikų suderinimas, pristatymas

Metodinis kab.

02-10

13.00 val.

L/d „Žingsnelis“ gr. pedagogai

A. Grigaliūnienė

 
8.

Pramoga „“Užgavienių persirengėliai ateina į „Žingsnelį“

Aktų salė

02-17

9.30-12.00val

L/d „Žingsnelis“ „Giliukų“, „Meškučių“, „Zuikučių“, „Drugelių“, „Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D.Marcinkevičienė

 
9.

Projektas „Atsikvėpkime lengviau...“

Aktų salė

02

mėn.

L/d „Žingsnelis“ bendruomenei

R. Miliukevičienė

 
10.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

02-22

13.00

Metodinės tarybos nariai

A. Grigaliūnienė

 
11.

Teatralizuotas pasirodymas vaikų mados studijos „Modera“

Aktų salė

02

L/d „Žingsnelis“ gr. vaikai, pedagogai

A. Grigaliūnienė

 
12.

Išvyka į Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centrą l/d „Žilvitis“

Kauno ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centras l/d „Žilvitis“

02-25

10.00 val.

L/d „Žingsnelis“ „Meškučių“, „Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė
 
13.

Mokytojų tarybos posiedis

Aktų salė

02-27

13.00 val.

L/d „Žingsnelis“ mokytojų tarybos nariai

N. Smolnikova

 
14.

Grupių tabeliai

Metodinis kab.

02-28

iki 12.00

L/d „Žingsnelis“ gr. pedagogai

A. Grigaliūnienė

 
15.

Sporto pramoga “Žiemos linksmybės”

Aktų salė

02 men.

L/d „Žingsnelis“ lopšelio gr. Vaikai, tėvaipedagogai

U. Avižienytė

 

STEBĖSENA

Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse                                                                                                                                                                              A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2017-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2017m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2017m.m.

Atnaujinta ( Sekmadienis, 07 Gegužė 2017 21:34 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com