Informacija apie specialistus
Eil. Nr.Vardas, PavardėIšsilavinimasKvalifikacijos, kategorijosPareigybė
1 Rita Miliukevičienė Aukštasis (šPI), edukologijos  magistras Logopedas-metodininkas Logopedas
2 Ugnė Avižienytė Aukštasis (LKKA), edukologijos  magistras Kūno kultūros pedagogas-metodininkas  Neformalau ugdymo mokytojas
3. Vida Liorentienė
 
aukštesnysis (MU) slaugytoja,magistras
 
vyr. slaugytoja Vyr. slaugytoja-administratorė

         

            Teikiama pagalba specialiųjų ugdymo(si ) poreikių vaikams bei jų tėvams. šia pagalbą kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams teikia logopedas-metodininkas Rita Miliukevičienė. Tikslinga kalbos korekcija vykdoma individualių ir frontalių (pogrupinių ir grupinių) pratybų forma, kaip ir visa kita vaikų veikla, tiriant, stebint, dirbant, mokant ir žaidžiant. Kalbos tyrimas. Jo metu visapusiškai tiria ugdytinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį. Logopedė planuoja veiklą sutrikimams šalinti, organizuoja individualius ir grupinius užsiėmimus.Konsultavimas. Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais, konsultuoja tėvus, auklėtojas sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais. Skaito paskaitas bei pranešimus tėvams, auklėtojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais. 

            Lopšelyje-darželyje „Žingsnelis“ didžiulis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, taisyklingos laikysenos formavimui ir taisymui, plokščiapadystės profilaktikai ir korekcijai. Turintiems judesio ir padėties sutrikimus pagalba teikia neformalaus ugdymo mokytoja Ugnė Avižienytė, kuri organizuoja korekcinę mankštą salėje plokščiapėdystės ir taisyklingos kūno laikysenos profilaktiką.

            Įstaigoje veikia specialiojo ugdymo komisija, pagal kompetenciją ir gavus tėvų sutikimą atliekami specialiųjų poreikių vertinimai. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.

            Vyr. slaugytoja Vida Liorentienė vykdo vaikų dienos ritmo priežiūrą, rengia ugdytinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas, tvarko medicininius dokumentus, analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, rūpinasi ugdytinių sergamumo bei traumatizmo profilaktika, užtikrina sanitarinių - higieninių normų laikymąsi, suteikia vaikams pirmąją pagalbą, konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais, vykdo žarnyno infekcinių ir oro lašelinių ligų prevencija.

LOGOPEDĖ REKOMENDUOJA

 

Internetinės nuorodos kalbos ugdymui :

http://www.elogopedai.lt/category/kalbos-lavinimas/ 

 

Pasirodo, kad galimybė ROPOTI prieš pradedant vaikui vaikščioti yra labai svarbi.

"Iškelta teorija, kad pagrindinė skaitymo sutrikimų priežastis – nesuderintas dviejų galvos smegenų pusrutulių darbas. Sakoma, kad ryšys tarp pusrutulių formuojasi jau kūdikystėje, o ypač svarbus yra ropojimo periodas. Manoma, kad ropojant koordinuojama ne tik darni galūnių veikla, bet ir smegenų pusrutulių veikla, todėl pageidaujama, kad vaikas ropotų pakankamą laiką.
Jeigu vaikas neropojo, o tiesiog atsistojo ir pradėjo eiti – ryšys susiformuoti nespėja."

 

http://www.sveikaszmogus.lt/Vaikams1-1346

 

 


 


 

 

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 12:57 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com