Išorinio vertinimo rezultatai (mokyklos pasiekimai)

2014-2015 m. m.

Dalyvavome: 

 • kasmetinė sporto šventė „Dėdės Rudenėlio estafetės“, kuri vyksta Kauno T. Ivanausko progimnazijoje;
 • masiniame trikrepšio festivalyje, skirtame Lietuvos nepriklausomybei paminėti.
 • v/d „Šarkelė“ organizuotame renginyje „Taikliausias metikas 2014“;
 • l/d „Rasytė“ sporto šventėje „Aukščiau, greičiau, stipriau“ pagal projektą „Olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“;
 • v/d „Šarkelė“ organizuotame renginyje „Darželinukų pirmieji žingsniai krepšinyje“;
 • Lietuvos moterų sporto asociacijos organizuotame renginyje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“;
 • šeimų šventę „Aš tėtis ir mama, kartu sportuojanti šeima“, kurią organizavo Lietuvos moterų sporto asociacija;
 • l/d „Klevelis“ projekte „Renkuosi, nes žinau“, skirtame supažindinti vaikus su 11 sporto šakų;
 • tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą;
 • miesto projekte „Augu su krepšiniu“ bendradarbiaujant su l/d „Klevelis“ ir Sabonio krepšinio centru;
 • Respublikiniame projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“ bendradarbiaujant su     Futbolo federacija, RIUKKPA, l/d „Klevelis“ ir l/d „Ąžuoliukas“.


2013-2014 m.m.

 • Foto-nuotraukų parodos ,,Darom-2013“, „EKO kiaušinis“, “Koks mažytis mūsų kraštas“;
 • Atvira veikla respublikinio renginių ciklo „Diagnozė: Sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“;
 • iš antrinių žaliavų  kūrybinių darbų parodas: „Gamtos išdaigos“, „Žemės diena“, „Gandras ant stogo - laimė namie“;
 • Miesto paroda-konkursas „Rudenėlio spalvos“, Kauno moksleivių aplinkotyros centras (Milda Zdanauskaitė – laureatė);
 • Miesto foto nuotraukų paroda-stendinis pranešimas „Nors maži, bet sportuojame visi“, organizavo Žaliakalnio seniūnija;
 • Paroda-konkursas „Kalėdos mūsų darželyje“, organizavo UAB „Taming“;
 • Paroda-konkursas „Rudens kelionė“, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai;
 • Miesto ekologijos ugdymo projektas „Žalioji knyga“;
 • Respublikinis piešinių ir fotografijos konkursas „Gandrus pasitinkant 2013“;
 • Respublikinė vaikų kūrybos fotografijų paroda „Smėlio pasakojimai 2013“;
 • Miesto kūrybinių darbų paroda „Mano Kalėdinis žaisliukas“, lopšelis-darželis „Drevinukas“;
 • Nacionalinis vaikų kūrybos dailės darbų konkursas “Piešiam“;
 • Respublikinis mokyklų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas-konkursas „Žiemos magija“;
 • Miesto paroda-akcija „Eglutė, apgobta gerumo skraiste“, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras;
 • Miesto paroda „Vandens lašelio kelionė“, UAB „Kauno vandenys;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Pradžiugink ligoniuką 2014“, Panemunės lopšelis-darželis;
 • „Advento sodai“, lopšelis-darželis „Etiudas“;
 • Miesto Kūrybinių puokščių ir piešinių paroda „Pavasarinė fantazija“, lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“;
 • Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių šventė „Vieversio belaukiant“, Kauno moksleivių aplinkotyros centras;
 • Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis 2014“, Kauno tautinės kultūros centras;
 • Renginys „Skambėk, Pavasarėli“ Kauno T. Ivanausko mokykla;
 • Respublikinis dainų festivalis „Lai skamba Kaunas“, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė,
 • Konkursas „Giesmių giesmelė“ Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos maldos namuose

2012-2013 m.m.

 • dalyvavimas  akcijose “120 gerumo dienų“, „Pasodinkime savo medį“, 
 • dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Gerumo paukštis“, 
 • dalyvavimas Lietuvos pedagogų istorijos muziejaus akcijoje „Mano tėvelių, senelių žaislai“, 
 • dalyvavimas Kauno l/d „Rokutis“ mažųjų kūrėjų sambūryje „Kas krinta širdelėn-virsta žodeliais“, 
 • dalyvavimas Kauno l/d „Malūnėlis“ projekte „Negirdėta neregėta kojinės istorija“, 
 • dalyvavimas Kauno l/d „Gandriukas“ meninės raiškos konkurse, 
 • dalyvavimas A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos Kauno saugaus vaiko centro „Žilvitis“ žaidimų dienose „Pažaiskime kartu“,
 • dalyvavimas T.Ivanausko vidurinėje mokykloje dainos šventėje „Skambėk pavasarėlį“, 
 • dalyvavimas Rokų koplytėlėje festivalyje „Dėkoju mamai ir Marijai“. 
 • dalyvavimas piešinių parodoje „Žiemos angelai“, 
 • dalyvavimas kūrybinių darbų konkurse „Nuostabi Užgavėnių kaukė“,
 • dalyvavimas parodose „Mano mamytė gražiausia“, “Bunda žemė“, „Mano pirmoji vardo raidė“,  
 • dalyvavimas projekte „Mano kūrybos knygelė“,
 • dalyvavimas šventiniuose renginiuose “Graži mūsų šeimynėlė“,
 • dalyvavimas festyvalyje „Jevaro tiltai“.


 

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 11:40 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com