Tradicijos

Įstaigoje skiriamas didelis dėmesys vaikui, jo individualumui. Stengiamasi sudaryti geras sąlygas vaikų saviraiškai ir saviugdai, saugią ir sveiką aplinką. Didelis dėmesys vaikų sveikatos ugdymui ir sąlygų sudarymui, įvairių sveikatinimo formų taikymas. Gera sveikata savaime neateina – bendromis šeimos ir įstaigos pastangomis pamatus jai dėti reikia ankstyvajame amžiuje. Demokratiški pedagogų santykiai su vaikais, tėvais, personalu.

      Organizuojama įvairių atvirų renginių įstaigoje ir už jos ribų. Įvairiapusėje įstaigos veikloje aktyviai dalyvauja šeimų nariai. Tėvai yra aktyvūs talkininkai rengiantis šventėms, pramogoms, parodoms, siūlant ir įgyvendinant idėjas ugdymo procese, rengiant ir vykdant grupių projektus ir kt. Kiekviena grupė turi ryto ritualą, grupės dainelę-skanduotę. Lopšelis-darželis turi savo himną.

       Ryšių ir bendradarbiavimo plėtojimas su kitomis šalies ugdymo įstaigomis leidžia dalintis įvairia darbo patirtimi, mokytis vieni iš kitų, tobulinti savo darbą. Bendradarbiavimas vyksta ir tarp pedagogų, ir tarp ugdytinių: vyksta bendri sveikatos stiprinimo ir kiti renginiai.

       Siekdama užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimo ir telkdama bendruomenės narius bendrai veiklai, įstaiga kuria savo tradicijas ir veiklos savitumą. Daugelį metų vyksta tradicinės, visos bendruomenės mėgiamos šventės. Tai rudens džiaugsmų savaitės, skirtos rudens darbų pabaigai, gamtos pasiruošimui žiemai, šventinės popietės su Kalėdų Seneliu, atsisveikinimo su eglute šventės, Kaziuko mugė, sukviečianti ne tik mikrorajono bendruomenę triukšmingos ir nuotaikingos Užgavėnių šventės, išjudinančios visus vyti žiemą iš kiemo ir kviesti pavasarį, atsisveikinimo su darželiu šventės ir daugelis kitų.

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas 

  1. Sporto salės plotas 92,74 m² nuomojamas sporto užsiėmimams nuo spalio iki gruodžio mėn. pirmadieniais 17,00-18,00, trečiadieniais 16,30-17,30, viso 22 val. už 46,32 Eur.
  2. Aktų salės plotas 136,16 m² nuomojamas ritminių šokių užsiėmimams nuo spalio iki gruodžio mėn. antradieniais 16,30-17,30, penktadieniais 16,30-17,30, viso 23 val. už   41,69 Eur.

 

 

 

 

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 12:56 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com