Mokslo metų trukmė, darbo laikas, lankomumo registravimo tvarka

 Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ą dieną, o baigiasi rugpjūčio 31-ą dieną. 
 Vasaros laikotarpiui lopšelio-darželio darbas derinamas su tėvais, jeigu nesurenkamas reikiamas  vaikų skaičius, lopšelis-darželis uždaromas  remontams atlikti.

Kauno lopšelyje-darželyje "Žingsnelis" 5 dienų darbo savaitė dirba 11 grupių:
lopšelis -  vaikams nuo 1 iki 3 metų; 
darželis - vaikams nuo 3 iki 5(6) metų; 
 priešmokyklinės  - vaikams nuo 5(6) iki 7 metų.

Darbo laikas:

  • Dvi lopšelio ("Boružiukų","Ežiukų") ir trys darželio ("Lapiukų", "Zuikučių", "Gandriukų") grupės  dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10.30 val.);
  • Viena lopšelio ("Pelėdžiukų") ir trys grupės darželio amžiaus vaikams ("Voveriukų", "Drugelių", "Bitučių")- nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.);
  • dvi grupės priešmokyklinio amžiaus vaikams ("Giliukų","Meškučių") - nuo 7.00 val. iki 19 val. (12.00 val.).

Vaiko dienos ritmai:

Susirenkame darželyje 7.00 – 9.00 val. 
Mankštelė 8.10 val.
Pusryčiai 8.30 – 9.00 val.
Ryto ratas ir ugdomoji veikla grupėse 9.30 - 11.00 val.
Žaidimai, veikla lauke 11.00 – 12.30 val.
Pietūs 12.30 – 13.30 val.
Ramybės laikas 13.00 – 15.30 val.
Laipsniškas kelimas 15.00 - 15.30 val.
Savitvarka 15.30 - 16.00 val.
Savarankiškos veiklos metas 16.00 - 17.00 val.
Vakarienė 16.30 - 17.30 val.;
Susitvarkome, ruošiamės ir keliaujame namo    18.00 - 19.00 val.

          Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Vaikui sergant tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi lietuvių kalba.

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 12:59 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com